Lokalne Grupy Rybackie: Nadnotecka  z siedzibą Pile, „Warta – Noteć”     z siedzibą we Wronkach, „Pojezierze  Krajeńskie”  z siedzibą w Cierzniach i „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszcznie w partnerstwie z  Zarządem  Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile organizują konkurs plastyczny  pn.

CZYSTE WODY  - ZDROWE  RYBY”

W konkursie tym może brać udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sportu wędkarskiego, ochrona środowiska naturalnego, czystość naszych wód i ochrona rybostanu oraz na możliwość spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

WARUNKI    KONKURSU

 1. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką -  format maksymalny  A3.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace .
 3. Prace zgłoszone na konkurs powinny posiadać następujące informacje umieszczone na rewersie pracy lub notatka dołączona do pracy:

 

 • imię i nazwisko i adres zamieszkania autora pracy;
 • tytuł pracy,
 • wiek autora pracy;
 • pieczątka szkoły lub koła wędkarskiego;

 

 1. Prace konkursowe należy przesłać do biura Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, ul. Śniadeckich 136/4 64-920 Piła, do dnia 15 maja 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub donieść osobiście.
 2. Dla autorów najciekawszych prac organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
 3. Prace po ocenie przechodzą na własność ON PZW, który zastrzega prawo do publikacji prac.
 4. Prace plastyczne rozpatrzone zostaną przez Komisję do dnia 15.06.2013 r.

Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.