Na prośbę Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra-Warta” w dniu 6 kwietnia 2011r. Irena Wojciechowska wiceprezes LGD „Puszcza Notecka” przeprowadziła 4 godzinne szkolenie dla nowozatrudnionych  pracowników LGD „Obra Warta” . Szkolenie pt. Doświadczenia LGD „Puszcza Notecka” przydatne na gruncie LGR „Obra-Warta” obejmowało zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz panel praktyczny. Prowadząca zwracała uwagę na aspekty związane z obiegiem dokumentacji  i jej klasyfikacją, wnioskiem na funkcjonowanie, sposobem rozliczania projektu w tym aspektami księgowymi, prawidłowym opisywaniem faktur oraz wypełnianiem wniosku o płatność.  W części poświęconej dystrybuowaniu dotacji dla potencjalnych beneficjentów zwracała szczególna uwagę na kanały komunikacji, charakter szkoleń i doradztw udzielanych zainteresowanym. Na koniec uczestnicy mieli okazje praktycznie obserwować jak wygląda archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji , opisywanie wyposażenia i środków trwałych  przestrzeganie polityki bezpieczeństwa czy stosowaniem księgi wizualizacji.
LGR „Obra – warta” to stowarzyszenie które realizuje Program Operacyjny Ryby, umowę z Ministerstwem Rolnictwa podpisało w styczniu br. budżet  to ponad 53 mln zł. zatrudnia 7 osób a biura mieszczą  się w Pszczewie oraz w Sierakowie.