Warning: opendir(/home/wartanot/public_html/images/stories/2013/walne_04) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home/wartanot/public_html/plugins/content/jwsig.php on line 100

26 kwietnia 2013 o godz. 17.00 w Słopanowie (gm. Obrzycko) odbyło się Walne Zebranie Członków LGR 2013

Tym razem Walne zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Słopanowie , gospodynie wiejskie ze Słopanowa poczęstowały zebranych pyszną zupą sznytką chleba ze smalcem i ogórkiem oraz wspaniałymi ciastami własnego wypieku.

Obrady otworzył pan wójt gminy Obrzycko, który po krótce opisał walory turystyczne, gospodarcze i przyrodnicze miejscowości w której odbyło się Walne Zebranie Członków. Prezes Stanisław Żołądkowski, któremu Walne powierzyło przewodniczenie, podziękował  wójtowi . Prezes w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z Zarządu LGR „Warta- Noteć”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Graj przedstawiła protokół sprawozdawczy Komisji. Walne przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium.

Następnie przewodniczący Komitetu Edward Kulesza przedstawił sprawozdanie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji. Po sprawozdaniu Komitetu przewodniczący Walnego poprosił o przedstawienie prezentacji LGR „Warta- Noteć” z dotychczasowej działalności grupy. Prezentacji dokonała Irena Wojciechowska , natomiast prezentacji bieżącej działalności biura przedstawił zespół w osobach Joanna Kalemba oraz Klaudia Witaszek. Biuro w bieżącym roku m.in. przeprowadziło we własnym zakresie szkolenia z którego jedno było kontrolowane przez pracowników UMWW departament PO Ryby, szkolenie dla Zarządu oraz Komitetu ds. oceny i wyboru operacji ( również kontrolowane przez Departament PO Ryby) obsługuje beneficjentów w tym udzielono ponad 40 indywidualnych doradztw na miniony nabór, złożyło wniosek na realizację kolejnego projektu współpracy, dokonało uzupełnień do wniosku o płatność za 2012 rok, przygotowuje posiedzenia komitetu, ogłosiło kolejny nabór wniosków, oraz obsługuje cotygodniowe spotkania Zarządu.

W dalszej części Stanisław Żołądkowski  przedstawili zebranym propozycję zmian w LSROR, Statusie oraz regulaminie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji. Walne przyjęło zmiany.

W wolnych głosach uczestnicy poruszali kwestie punktacji prowadzonej przez Komitet ( nie jest już punktowana przynależność do LGR), oraz limitów środków dla beneficjentów.

Od godziny 17,00 zaproszeni na walne mogli zwiedzić pod przewodnictwem kustosza unikatowy zabytek - kościół drewniany w Słopanowie. Organizację zwiedzania oraz przebieg obrad w Słopanowie zapewnił Mariusz Śmigielski - członek Komitetu ds. oceny i wyboru operacji.

 

Już ponad 89% wszystkich środków wskazaliśmy do finansowania!

Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” wdrażając opracowaną przez siebie Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (2011-2013) na działania związane z udzielaniem pomocy finansowej przeznaczyła środki w wysokości 11.588.457,06 zł co stanowi 89,98% ogółu wszystkich środków przyznanych naszej Lokalnej Grupie Rybackiej.

Dotychczas w ramach 4 naborów wniosków spłynęło łącznie 185 wniosków o całkowitej wartości (całkowity koszt operacji z VAT) 38.457.132,02 zł / całkowita wartość wnioskowanej kwoty 20.089.670,63 zł, co stanowi aż 156% środków finansowych, którymi dysponujemy.

Dziękujemy mieszkańcom Regionu „Warta-Noteć” za duże zaangażowanie, bez którego nasz wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia – do dnia dzisiejszego w 16 inicjatywach o charakterze szkoleniowym w latach 2011 – 2013 udział wzięło ponad 453 potencjalnych Beneficjentów, a dodatkowo Biuro udzieliło pomocy w postaci doradztwa indywidualnego na rzecz ponad 300 osób zainteresowanych złożeniem wniosku  o dofinansowanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy każdego dnia pomagają w działaniach podejmowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Warta-Noteć”, a przede wszystkim naszym Beneficjentom, korzystających z naszej pomocy. Dzięki nim czujemy się ważni oraz mamy świadomość współuczestniczyć w niezwykłym rozwoju naszego lokalnego obszaru…

Przed nami jeszcze dwa – ostatnie nabory wniosków: V nabór od 24 maja do 24 czerwca br. oraz VI, planowany pod koniec czwartego kwartału 2013r.

Ponadto do końca roku 2013 Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” zaplanowała wydanie folderu pt. „Dobre praktyki – wnioski finansowane za pośrednictwem LGR „Warta-Noteć”” przedstawiający wszystkie zrealizowane projekty przez naszą grupę!

 

Kwalifikowalność zysku w operacjach

 

Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców na temat możliwości uzyskania pomocy ze środków LGR

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją w ramach osi priorytetowej 4 Programy Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” weź udział w bezpłatnym szkoleniu/spotkaniu informacyjnym!

W związku z planowanym V naborem wniosków zaplanowaliśmy cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców na temat możliwości uzyskania pomocy ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej.

Jednodniowe spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach:

 • gminie Czarnków – 22 kwietnia 2013r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Janusz Fąferek, Romanowo Dolne – Osuch 6a (w godzinach 11:00 – 14:30);
 • gminie Lubasz – 25 kwietnia 2013r. w Restauracji „Zakątek”, przy ulicy Bolesława Chrobrego 30, Lubasz (w godzinach 11:00 – 14:30);
 • gminie Pniewy – 7 maja 2013r. w Restauracji „Zacisze”, przy ulicy Świętego Wawrzyńca 18, Pniewy (w godzinach 11:00 – 14:30).

Prosimy o zgłaszanie swego udziału w szkoleniu, poprzez formularz zamieszczony poniżej, drogą mailową/faxową, pocztą lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć” ul. Zwycięzców 6 we Wronkach.

Po zamknięciu formularza zgłoszeniowego uczestnicy otrzymają powiadomienia pocztą elektroniczną.

*Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” zastrzega sobie prawo do zmiany godzin oraz terminu spotkania. Informacje o jakichkolwiek zmianach zostaną przekazane najpóźniej 3 dni przed danym wydarzeniem na adresy meilowe kandydatów na szkolenia.

-  karta zgłoszenia

 

Uwaga członkowie LGR „Warta-Noteć”

Zarząd Lokalna Grupa Rybacka „Warta – Noteć”  zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.04.2012r. o godz. 17.00 w świetlicy w Słopanowie (gm. Obrzycko). Przed posiedzeniem o godz. 17.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzenia zabytkowego kościoła drewnianego w Słopanowie.

W planie obrad m.in.:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta
 3. Informacja o działalności Zarządu w 2012r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o stanie finansów
 5. Absolutorium
 6. Sprawozdanie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji
 7. Zmiany w treści Lokalnej Strategii  Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć” oraz w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”
 8. Dyskusja i wolne wnioski
 9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków
 

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 58