Warning: opendir(/home/wartanot/public_html/images/stories/2013/szkolenie_poznan) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home/wartanot/public_html/plugins/content/jwsig.php on line 100

Szkolenie dla lokalnych grup rybackich w UMWW Oddział PO Ryby w Poznaniu – 27.03.2013r.

Dnia 27.03.2013r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” przeprowadził szkolenie/warsztaty dla wielkopolskich lokalnych grup rybackich.

Z ramienia LGR „Warta-Noteć” w szkoleniu uczestniczyli: Stanisław Żołądkowski – Prezes Zarządu, Janina Kłos – członek Zarządu, Klaudia Witaszek – pracownik biura oraz Joanna Kalemba – pracownik biura.

Powitania uczestników oraz rzetelnego podsumowania stanu wdrażania osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce dokonała Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu PROW.

Po serdecznym przywitaniu uczestników szkolenia i wręczeniu niezbędnych materiałów szkoleniowych, omówiono zagadnienia związane ze Współpracą międzyregionalną i międzynarodową między LGR. Prezentacji tych kwestii dokonała Pani Magdalena Grochowa z Oddziału Obsługi PO Ryby, zwracając szczególną uwagę na pobudzanie inicjatyw lokalnych oraz wskazując wytyczne w zakresie realizacji projektów współpracy.

Następny zakres szkolenia poprowadziła Pani Eliza Klósak z Oddziału Obsługi PO Ryby, poruszając zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność LGR oraz beneficjentów końcowych, pobudzając tym samym dość owocną dyskusję w ramach tych kwestii.

Wnioski wynikające z kontroli na miejscu i kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych, znakowanie projektów zgodnie z Księgą Wizualizacji PO Ryby przybliżyła Pani Ewa Kegel-Woźniak z Oddziału Obsługi PO Ryby.

Na zakończenie szkolenia Pani Karolina Szambelańczyk – Kierownik Oddziału Obsługi PO Ryby zaprezentowała bieżące problemy w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz interpretacji.

Tym samym dokonano podsumowania szkolenia, który –  u większości uczestników –  potwierdził lub wzbogacił wiedzę w ramach działania lokalnych grup rybackich.

 

Konkurs plastyczny „Czyste wody – zdrowe ryby” w ramach projektu współpracy: „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”

-  pobierz regulamin

 

Nabór IV – posiedzenie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji

W dniu 18. marca 2013 r. w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć odbyło się posiedzenie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji, w celu dokonania oceny wniosków złożonych w ramach IV naboru LGR.

Komitet ds. oceny i wyboru operacji podczas posiedzenia dokonał oceny wniosków:

1) pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego

2) pod względem spełnienia kryteriów wyboru

Zgodnie  z ogłoszeniem Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć nabór wniosków trwał od 28. stycznia do 04. marca 2013 r.


Limity finansowe jakimi dysponowała LGR to:
Środek 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” to: 1 307 000,00 zł, z tego dla podmiotów sektora publicznego: 1 107 000,00 zł, dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego: 200 000,00 zł

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”  to kwota: 600 000,00 zł

Środek 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” to kwota: 400 000,00 zł

Środek 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” to kwota: 175 000,00 zł dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego.

Poniżej podajemy do wiadomości listy ocenionych operacji.
Pisemne informacje zostały wysłane drogą pocztową do każdego wnioskodawcy.
Zarząd LGR „Warta-Noteć”  oraz Komitet ds. oceny i wyboru operacji dziękują wszystkim wnioskodawcom za złożenie aplikacji.

- 4.1.1 sektor publiczny

-  4.1.1 sektor gospodarczy i społeczny

-  4.1.2

-  4.1.3

-  4.1.4
 

 

POSIEDZENIE KOMITETU DS.OCENY I WYBORU OPERACJI

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”  oraz  Przewodniczący Komitetu uprzejmie zapraszają CZŁONKÓW  KOMITETU na posiedzenie Komitetu, które odbędzie się 18.03.2013 roku o godzinie 900 w siedzibie biura LGR „Warta-Noteć” przy ul. Zwycięzców 6 we Wronkach.

 

„Edukacja ekologiczna młodzieży” – Piła 05.03.2013r.

Dnia 05.03.2013r. w godzinach 11.00 – 13.00 w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Nadnoteckiego w Pile odbyło się spotkanie w ramach Umowy Współpracy Partnerskiej dotyczące działań związanych z realizacja projektu „Edukacja ekologiczna młodzieży”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich:

  • LGR „Partnerstwo Jezior”,
  • LGR „Pojezierze Krajeńskie”,
  • Nadnotecka Grupa Rybacka,
  • LGR „Warta-Noteć”

oraz  Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki w Pile.

Tematem spotkania było doprecyzowanie działań w ramach współpracy. Ustalono kwestie merytoryczne i organizacyjne w sprawie Turnieju Ekologiczno-Wędkarskiego, Konkursu plastycznego „Czyste wody – Zdrowe ryby” oraz Obozu Wędkarskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych konkursów oraz obozu są umieszczone na naszej stronie internetowej, jak również na stronie Polskiego Związku Wędkarstwa Okręg Nadnotecki w Pile.

 

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 56