Ogłoszenie o IV naborze wniosków - 28.01.2013 - 04.03.2013

- OGŁOSZENIE O NABORZE

- instrukcja przygotowania wniosku

formularz opisu operacji działanie 4.1.1

formularz opisu operacji działanie 4.1.2

formularz opisu operacji działanie 4.1.3

formularz opisu operacji działanie 4.1.4

kryteria wyboru operacji

oceny zgodnosci operacji z LSROR

preferowane wskazniki realizacji LSROR

wykaz dokumentow wymaganych

wzor wniosku

biznes plan uproszczony

harmonogram działań szkoleniowych

studium wykonalności operacji

szczegolowy opis operacji

 

Uroczyste spotkanie na zakończenie roku 2012

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, Wronki 20.12.2012r.

W związku z naborem wniosków ogłoszonym przez LGR „Warta-Noteć” w dniu 20.12.2012r. w biurze LGR we Wronkach odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Uczestnikom spotkania przedstawiono informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie projektów. Szczególnie dokładnie zostały omówione nowe procedury i kryteria oceny i wyboru operacji, które zostały uchwalone w czerwcu br. przez Walne Zgromadzenie Członków i następnie zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach promocji lokalnych wyrobów i lokalnego sektora rybackiego uczestnicy spotkania zostali poczęstowani rybą wędzoną i tradycyjnymi wypiekami świątecznymi, zakupionymi od miejscowych wytwórców.

 

 

Cykl spotkań informacyjno - integracyjnych

W dniu 16.12.2012 r. w sali wiejskiej w Sarbii-Sarbce odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców gminy Czarnków, w którym uczestniczyło ponad 200 osób reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczności gminnej. Spotkanie miało formę uroczystości wigilijnej. Część potraw degustowanych przez uczestników, w tym potrawy z ryb zostały przygotowane z ryb zakupionych przez Lokalną Grupę Rybacką Warta-Noteć od miejscowych rybaków i stanowiły formę promocji lokalnego sektora rybackiego. Dla wielu uczestników była to pierwsza w życiu okazja spróbowania zupy rybnej, która w tych stronach jest mało znana.

W programie spotkania znalazło się wystąpienie informujace o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru wniosków ogłoszonego przez LGR „Warta-Noteć” z terminem składania wniosków od 28 stycznia do 4 marca 2013 r. W wystąpieniu zostały omówione warunki i zasady ubiegania się o dotacje, ponadto uczestnicy otrzymali ulotki zawierające podstawowy zasób informacji dotyczących ubiegania się o datacje ze środków LGR „Warta-Noteć. Zaproszono wszystkich zainteresowanych do skontaktowania się z biurem LGR, które będzie udzielać bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków.

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne odbyło się również w ubiegły poniedziałek, 17.12.2012 r., w Urzędzie Miejskim w Pniewach. Podczas spotkania  udzielano szczegółowych informacji dotyczących procedury i warunków ubiegania się o dotacje. Po zakończeniu szkolenia odbyła się degustacja wędzonego karpia, przygotowanego z ryb pochodzących od miejscowych producentów oraz tradycyjnego pieczywa cukierniczego, również miejscowego pochodzenia. Poczęstunek stanowił formę promocji lokalnych producentów, w tym lokalnego sektora rybackiego.

 

 

Uwaga BENEFICJENCI : płatności zaliczkowe

Szanowni Państwo,
UMWW wystosował pisma do kilkunastu Beneficjentów o wstrzymaniu płatności zaliczkowych, zgodnie z wykazem jaki otrzymaliśmy od ARiMR. Ponadto otrzymaliśmy informację z MRiRW, że w związku z wyczerpaniem się środków na zaliczki, w pierwszej kolejności będą realizowane płatności na wydatki refundacyjne. Gdy MRiRW otrzyma oszczędności, uruchomi płatności zaliczkowe do 28 grudnia br.. Jeśli nie, pierwsze płatności zaliczkowe zostaną uruchomione na początku lutego przyszłego roku.

Otrzymujemy telefony od Beneficjentów zaniepokojonych zaistniałą sytuacją. Beneficjenci którzy są w stanie sfinansować inwestycję ze środków własnych mogą to zrobić po aneksowaniu umowy, natomiast Ci którzy nie mają takiej możliwości, będą musieli zaczekać do końca grudnia br. lub lutego 2013 r. na wpływ środków z zaliczki. Będziemy Państwa informować na bieżąco, natomiast proszę uspokoić Beneficjentów lub  potencjalnych Wnioskodawców, iż te problemy są tylko przejściowymi na przełomie lat budżetowych i w przyszłym roku powinny być wypłacane bez zakłóceń.

Z poważaniem, 
Karolina Szambelańczyk
Oddział Obsługi PO-Ryby
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
tel. 061 62 66 033
www.poryby.umww.pl

 

Konferencja "Warta-Noteć - wspólna sprawa”

 

 

W dniach 26-27 listopada br. we Wronkach odbyła się Konferencja „Warta Noteć – wspólna sprawa” zorganizowana przez Lokalną Grupę Rybacką „Warta – Noteć”. Konferencja była poświęcona lepszemu wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych, w szczególności drogi wodnej E70 w rozwoju obszarów przylegających do szlaków wodnych. W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób – przedstawicieli lokalnych grup rybackich, lokalnych grup działania, Urzędów Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego, Lubuskiego, Kujawsko - Pomorskiego, lokalnych władz, przedstawiciele stowarzyszeń oraz członkowie LGR. Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Pan Stanisław Żołądkowski, Prezes LGR „Warta – Noteć”. Część seminaryjna poświęcona została omówieniu możliwości współpracy między lokalnymi grupami oraz problematyce drogi wodnej E70 i turystycznego wykorzystania szlaków wodnych. Pani Karolina Szambelańczyk, Kierownik Oddziału Obsługi PO RYBY UMWW przedstawiła potencjał lokalnych grup rybackich i lokalnych grup działania w kontekście realizacji projektów współpracy związanych z droga wodna E70. Cele, działania i inicjatywy dotyczące współpracy z lokalnymi grupami omówiła Pani Irena Wojciechowska, Wiceprezes LGR „Warta – Noteć”. Pani Ludgarda Iłowska – Śmietana z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu scharakteryzowała drogę wodną E70, walory turystyczno – krajoznawcze MDW E70 omówił dr Włodzimierz Łęcki. Zagadnienia budowania produktu turystycznego przedstawił Pan Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prelekcję na temat działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawił Pan Krzysztof Piechocki  z Departamentu Sportu i Turystyki UMWW.

Po obiedzie odbyła się część warsztatowa konferencji, podczas której dyskutowano nad możliwościami współpracy lokalnych grup rybackich i lokalnych grup działania położonych wzdłuż drogi wodnej E70 i podjęcia przez nie wspólnych działań, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności drogi wodnej E70 i promocji jej walorów. Zwieńczeniem tej dyskusji było przyjęcie listu intencyjnego wyrażającego wolę podjęcia wspólnych działań i projektów dotyczących drogi wodnej E70. List intencyjny został uroczyście podpisany przez przedstawicieli wszystkich grup rybackich obecnych na konferencji.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji odbyli wizytę studyjną, podczas której odwiedzili łowisko specjalne PZW w Pile koło Wronek oraz Przystań Marinę w Czarnkowie. W części seminaryjnej odbyły się prelekcja nt. działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Pana Franciszka Strugały Burmistrza Miasta Czarnków oraz prelekcja nt. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich Pana Tadeusza Dąbrowskiego Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie. Podsumowania spotkania dokonał Prezes LGR, Pan Stanisław Żołądkowski, który podziękował za tak liczny udział w dyskusji na temat drogi wodnej E70.

Konferencja stanowiła ważny krok w kierunku stworzenia projektu współpracy lokalnych grup rybackich, który zwiększy atrakcyjność MDW E70 i tym samym  przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszarów położonych wzdłuż całego szlaku.

 

LIST INTENCYJNY

 

 

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 53