Konkurs plastyczny „Czyste wody – zdrowe ryby” w ramach projektu współpracy: „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”

-  pobierz regulamin

 

Nabór IV – posiedzenie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji

W dniu 18. marca 2013 r. w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć odbyło się posiedzenie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji, w celu dokonania oceny wniosków złożonych w ramach IV naboru LGR.

Komitet ds. oceny i wyboru operacji podczas posiedzenia dokonał oceny wniosków:

1) pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego

2) pod względem spełnienia kryteriów wyboru

Zgodnie  z ogłoszeniem Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć nabór wniosków trwał od 28. stycznia do 04. marca 2013 r.


Limity finansowe jakimi dysponowała LGR to:
Środek 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” to: 1 307 000,00 zł, z tego dla podmiotów sektora publicznego: 1 107 000,00 zł, dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego: 200 000,00 zł

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”  to kwota: 600 000,00 zł

Środek 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” to kwota: 400 000,00 zł

Środek 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” to kwota: 175 000,00 zł dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego.

Poniżej podajemy do wiadomości listy ocenionych operacji.
Pisemne informacje zostały wysłane drogą pocztową do każdego wnioskodawcy.
Zarząd LGR „Warta-Noteć”  oraz Komitet ds. oceny i wyboru operacji dziękują wszystkim wnioskodawcom za złożenie aplikacji.

- 4.1.1 sektor publiczny

-  4.1.1 sektor gospodarczy i społeczny

-  4.1.2

-  4.1.3

-  4.1.4
 

 

POSIEDZENIE KOMITETU DS.OCENY I WYBORU OPERACJI

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”  oraz  Przewodniczący Komitetu uprzejmie zapraszają CZŁONKÓW  KOMITETU na posiedzenie Komitetu, które odbędzie się 18.03.2013 roku o godzinie 900 w siedzibie biura LGR „Warta-Noteć” przy ul. Zwycięzców 6 we Wronkach.

 

„Edukacja ekologiczna młodzieży” – Piła 05.03.2013r.

Dnia 05.03.2013r. w godzinach 11.00 – 13.00 w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Nadnoteckiego w Pile odbyło się spotkanie w ramach Umowy Współpracy Partnerskiej dotyczące działań związanych z realizacja projektu „Edukacja ekologiczna młodzieży”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich:

 • LGR „Partnerstwo Jezior”,
 • LGR „Pojezierze Krajeńskie”,
 • Nadnotecka Grupa Rybacka,
 • LGR „Warta-Noteć”

oraz  Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki w Pile.

Tematem spotkania było doprecyzowanie działań w ramach współpracy. Ustalono kwestie merytoryczne i organizacyjne w sprawie Turnieju Ekologiczno-Wędkarskiego, Konkursu plastycznego „Czyste wody – Zdrowe ryby” oraz Obozu Wędkarskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych konkursów oraz obozu są umieszczone na naszej stronie internetowej, jak również na stronie Polskiego Związku Wędkarstwa Okręg Nadnotecki w Pile.

 

Konkurs plastyczny Czyste wody - Zdrowe ryby

Lokalne Grupy Rybackie: Nadnotecka  z siedzibą Pile, „Warta – Noteć”     z siedzibą we Wronkach, „Pojezierze  Krajeńskie”  z siedzibą w Cierzniach i „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszcznie w partnerstwie z  Zarządem  Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile organizują konkurs plastyczny  pn.

CZYSTE WODY  - ZDROWE  RYBY”

W konkursie tym może brać udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sportu wędkarskiego, ochrona środowiska naturalnego, czystość naszych wód i ochrona rybostanu oraz na możliwość spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

WARUNKI    KONKURSU

 1. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką -  format maksymalny  A3.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace .
 3. Prace zgłoszone na konkurs powinny posiadać następujące informacje umieszczone na rewersie pracy lub notatka dołączona do pracy:

 

 • imię i nazwisko i adres zamieszkania autora pracy;
 • tytuł pracy,
 • wiek autora pracy;
 • pieczątka szkoły lub koła wędkarskiego;

 

 1. Prace konkursowe należy przesłać do biura Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, ul. Śniadeckich 136/4 64-920 Piła, do dnia 15 maja 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub donieść osobiście.
 2. Dla autorów najciekawszych prac organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
 3. Prace po ocenie przechodzą na własność ON PZW, który zastrzega prawo do publikacji prac.
 4. Prace plastyczne rozpatrzone zostaną przez Komisję do dnia 15.06.2013 r.

Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 56