Zapraszamy na Rajd "Warta-Noteć" 21.07.2012 - meta nad Jeziorem w Lubaszu

W dniu 21 lipca br. organizowany jest przez Lokalną Grupę Rybacką II Rajd „Warta-Noteć”. Celem Rajdu jest promocja kultury, tradycji sektora rybackiego oraz kuchni naszego regionu. W ramach imprezy odbędą się konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, wykład,  koncert oraz  poczęstunek dla uczestników rajdu. Uroczysta ceremonia zakończenia rajdu pieszego z wręczeniem pucharów, nagród i odznak, odbędzie się o godz. 13.00 przy lubaskim amfiteatrze (nad Jeziorem Dużym).

 

III nabór rozstrzygnięty

3 lipca 2012 r.  Komitet ds. oceny i wyboru operacji pod przewodnictwem Edwarda Kuleszy dokonał ostatecznego wyboru wniosków. Wszyscy składający wnioski otrzymali pisemną odpowiedź . Wnioski wraz z listami i uchwałami w dniu 5 lipca 2012 zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Oddział PO Ryby celem dalszego procedowania. UMWW ma prawo wzywać dwukrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku , następnie po złożeniu stosownych uzupełnień wyznacza termin podpisania umowy.
Szanowni Państwo,
Nasze biuro bezpłatnie świadczy pomoc nie tylko w trakcie naboru przygotowując potencjalnych wnioskodawców do aplikowania , lecz również służy pomocą przy składaniu uzupełnień a w dalszym etapie świadczy bezpłatną pomoc przy składaniu wniosku o płatność.
Jeśli macie Państwo problemy na którymkolwiek etapie proszę skontaktować się z pracownikami Biura we Wronkach przy ul. Zwycięzców w godzinach od 9,00 - 14,00 .
Życzymy sukcesu w realizacji projektów oraz prosimy o promocję programu oraz LGR Warta Noteć.
Jednocześnie informujemy że pod koniec roku 2012 ogłoszony zostanie IV nabór na wszystkie działania.
 
W imieniu Zarządu Irena Wojciechowska

 
OPERACJE WYBRANE DO DOFINANSOWANIA


 - 4.1.1 - sektor społeczno - gospodarczy
 
 - 4.1.1 - sektor publiczny 
 
 - 4.1.2
 
 - 4.1.3
 
 - 4.1.4 - sektor społeczno - gospodarczy
 
 - 4.1.4 - sektor publicznyOPERACJE NIEWYBRANE DO DOFINANSOWANIA

 - 4.1.1 - sektor społeczno - gospodarczy
 
 - 4.1.3 
 
 - 4.1.4 - sektor społeczno - gospodarczy
 

 

26 czerwca 2012 o godz. 18,00 w Pałacu w Kobylnikach (gm. Obrzycko) odbyło się Walne Zebranie Członków LGR 2012

Obrady otworzył Prezes Stanisław Żołądkowski, któremu Walne powierzyło przewodniczenie. Prezes w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie następnie Wiceprezes Iren Wojciechowska zaprezentowała w formie multimedialnej sprawozdanie obejmujące lata 2011 - 2012. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Graj przedstawiła protokół sprawozdawczy Komisji. Walne jednogłośnie przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium.
W związku w wpłynięciem rezygnacji 1 członka Komisji Rewizyjnej Walne wybrało 2 członkinie Panią Lucyna Janasek z gm. Obrzycko oraz Panią Violettę Marcińczak.
W dalszej Części Irena Wojciechowska i Adam Futymski przedstawili zebranym propozycję zmian w LSR oraz regulaminie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji. Zmiany poprzedzone były badaniami ewaluacyjnymi oraz konsultacjami z Komitetem. Walne przyjęło zmiany.
Od godziny 17,00 zaproszeni na walne mogli zwiedzić pod przewodnictwem kustosza unikatowy zabytek - kościół drewniany w Słopanowie. Organizację zwiedzania oraz przebieg obrad w Pałacu w Kobylnikach zapewnił Mariusz Śmigielski - członek Komitetu ds. oceny i wyboru operacji. 

Szkolenie LGR-ów w UMWW Oddział PO Ryby w Poznaniu - 22.06.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Oddział PO Ryby zorganizował  dla Lokalnych Grup szkolenie którego celem było przygotowanie do efektywnej współpracy międzyregionalnych i międzynarodowych. Szkolenie obejmowało również zakres wniosków o płatność oraz wniosków o dofinansowanie. Z ramienia LGR w szkoleniu uczestniczyli Przewodniczący Komitetu ds. oceny i wyboru operacji - Edward Kulesza , Irena Wojciechowska- Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Biura - Adam Futymski.

 

LGR "Warta - Noteć" na spotkaniu w Starostwie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (18.06.2012)

Na zaproszenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zaprezentowaliśmy działalność naszej grupy. Ze Strony LGR w spotkaniu udział wzięła Wiceprezes - Irena Wojciechowska oraz Andrzej Kulesza - Przewodniczący Komitetu ds. oceny i wyboru operacji. Zapoznaliśmy radnych z PO Ryby , historią powstania LGR oraz z bieżącą działalnością. Radni szczególnie zainteresowani byli wpływem dystrybucji środków za naszym pośrednictwem na rozwój obszaru gmin powiatu. Na wszystkie pytania otrzymali szczegółowe odpowiedzi w formie prezentacji multimedialnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne oraz materiały promocyjne.

 

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 49